Predavanje za pedagoge osnovnih škola

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Zagreb je 27. i 28. ožujka sudjelovao na Euroguidance seminaru o profesionalnom usmjeravanju u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), a koji je bio namijenjen stručnim suradnicima pedagozima u osnovnim školama. CISOK je predstavio svoje djelovanje u području profesionalnog usmjeravanja i pružanja podrške učenicima u procesu donošenja odluke oko odabira daljnjeg smjera školovanja.