Predstavljanje CISOK-a na Županijskom vijeću pedagoga

Stručna savjetnica Centra za informiranje održala je predavanje za mnogobrojne stručne suradnike pedagoge iz osnovnih škola sa područja grada Zagreba.

Predstavljene su usluge Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri te su se pedagozi upoznali sa raznovrsnim uslugama koje učenici završnih razreda osnovnih škola mogu koristiti. Primjerima dobre prakse djelatnica CISOK-a se osvrnula na dosadašnju dobru suradnju sa stručnim suradnicima.

Županijsko vijeće je bilo izvrsna prilika za razmjenu znanja, novosti i iskustava s kolegama s kojima surađujemo, te prilika za ostvariti nove suradnje i time još više približiti usluge CISOK-a učenicima.