Predstavljanje CISOK-a u kampanji „Odaberi svoju školu“

Sudjelovanjem na kampanji „Odaberi svoju školu“ predstavili smo aktivnosti CISOK-a namijenjene učenicima i roditeljima učenika završnih razreda osnovnih škola.
Kampanja „Odaberi svoju školu“ organizirana je sedmu godinu od strane Varaždinske županije u suradnji s partnerima od kojih je jedan i Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Varaždin. Za vrijeme trajanja kampanje (od 17. – 27.03.2014.) učenicima osmih razreda predstavljaju se sve srednjoškolske ustanove s područja Varaždinske županije. Ove godine na kampanji smo prvi puta predstavili i aktivnosti CISOK-a. Time smo učenicima i njihovim roditeljima željeli dati do znanja da nam se mogu obratiti u svakom trenutku  kako bi dobili stručnu pomoć i podršku u prvom važnijem koraku u svojoj karijeri – izboru srednje škole. Detaljnije smo prezentirali radionice namijenjene učenicima osmih razreda „Neka tvoj izbor bude „Moj izbor““  te predavanje namijenjeno roditeljima učenika „Prvi profesionalni odabir – pomognimo im da odaberu“. Osim toga, svim učenicima i roditeljima ponudili smo i usluge individualnog savjetovanja i informiranja te podijelili naše informativne materijale.
Stručni tim CISOK-a Varaždin