Predstavljanje novih radionica

U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja CISOK Zagreb provodi dvije nove radionice :
  • Cjeloživotno učenje- put do zaposlenja, za  nezaposlene osobe i tražitelje zaposlenja 
  • Olakšaj si učenje, za učenike osnovnih i srednjih škola.
Cjeloživotno učenje su svi oblici učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe. Kao takvo cjeloživotno učenje sastavni je dio aktivnog traženja posla. Radionicom Cjeloživotno učenje- put do zaposlenja želimo pomoći sudionicima da osvijeste na koji sve način mogu biti aktivni i razvijati vještine i znanja koja im mogu pomoći u zapošljavanju.

Znati kako učiti jedna je od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje prema Europskoj komisiji. Ključne kompetencije su odgovarajuće razine koje su nužne pojedincu za uključenost u život zajednice i osnova su za stjecanje kompetencija tijekom života z a sve osobne, društvene i profesionalne potrebe.

Imajući to na umu, radionicom Olakšaj si učenje želimo učenicima pomoći da svladaju vještinu učenja koja će im, osim u školi, biti potrebna i nakon završetka školovanja.

Veselimo se Vašem dolasku i sudjelovanju na navedenim radionicama!