Preporuke za obrazovnu upisnu politiku

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima.

Analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provedena je na
osnovi statističkih podataka i relativnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih
osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika
pojedinih zvanja dobivenih anketom poslodavaca, te kvalitativnih dojmova savjetnika
stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju. Na temelju relativnog položaja
pojedinih zvanja u prethodnom razdoblju napravljena je prognoza njihovog položaja u
budućnosti.

Osim toga, u obzir su uzeti strategije i planovi gospodarskog razvoja
odnosno razvoja pojedinih sektora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Na
osnovi prognoziranog položaja pojedinih zvanja na tržištu rada izrađene su
preporuke u pogledu povećanja ili smanjenja broja upisanih učenika i studenata u
pojedine obrazovne programe. Preporuke imaju kvalitativni karakter, a detalje možete doznati ovdje:
http://www.hzz.hr/UserDocsImages/preporuke_13.pdf.
 
Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.