Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2017.godini za BPŽ

 Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine izrađuje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, koje imaju kvalitativni karakter – preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim programima obrazovanja, ali se ono ne određuje brojčano. Izrađene su na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom.

Preporuke za Brodsko-posavsku županiju, ali i sve druge županije možete pogledati odabirom poveznice u nastavku


Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2017. godini