„Priprema projektnih ideja i projekata za natječaje Varaždinske županije u 2016. godini“ u CISOK-u Varaždin

U utorak 26. siječnja 2016. godine u CISOK-u Varaždin održano je poludnevno događanje naziva „Priprema projektnih ideja i projekata za natječaje Varaždinske županije u 2016. godini“. Događanje je organiziralo Pučko otvoreno učilište Varaždin u okviru aktivnosti Programa JAKO.

Pritom su se sudionicima aktivnosti, većinom predstavnicima organizacija civilnoga društva s područja Varaždinske županije, predstavili Darko Ciglar, trener / savjetnik i voditelj informiranja o Programu JAKO Autonomnoga centra ACT iz Čakovca i Zrinka Šajn, koordinatorica Programa JAKO za Varaždinsku županiju. Kako je bilo i predviđeno, tijekom događanja predstavljene su usluge Autonomnoga centra ACT, sudionici su dobili uvid u tematska područja natječaja, a objašnjeno je i koje su vrijednosti pojedinih natječaja, kako i koje kriterije udruge moraju zadovoljavati. Događanje je organizirano s ciljem osnaživanja kapaciteta organizacija civilnoga društva i razvoja lokalnih zajednica.

S obzirom na veliku zainteresiranost udruga za samo događanje, možemo sa sigurnošću tvrditi kako su ovakve radionice korisne svima uključenima u djelovanje udruga. To ujedno potvrđuje i količina pitanja postavljenih tijekom izlaganja te niz načetih tema koje bi mogle poslužiti kao temelj budućim susretima.
 
Stručni tim CISOK-a Varaždin