Profesionalno usmjeravanje i stručni suradnici osnovnih škola

Euroguidance centar Hrvatska organizirao je u ožujku i travnju dva dvodnevna seminara za osnaživanje pedagoga i psihologa osnovnih škola u području profesionalnog usmjeravanja. Svrha seminara je bila produbiti znanje stručnih suradnika u osnovnim školama za pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti, te pružiti suradnicima dodatne metode i tehnike za procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja.

Između ostalih predavača, na seminaru je sudjelovala i savjetnica CISOK-a koja je zajedno s kolegicom sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavila rad CISOK-a i Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje. Suradnici su kroz vježbe i raspravu obrađivali teme kao što su komponente profesionalnog usmjeravanja i cjeloživotno učenje.

Pokazalo se da su stručni suradnici aktivni sudionici, spremni na učenje razmjenom iskustava i složni da svi dionici profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja moraju što više surađivati.

Veselimo se daljnjim zajedničkim aktivnostima!