Putujuća informiraonica u Vukovaru

Cilj ove Putujuće informiraonice je upozoriti javnost na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, te podići svijesti javnosti o HIV/AIDS-u.
Ova aktivnost provodi se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PU Vukovar i Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK). Osim materijala vezanih za navedene teme i prezervative koje će Info centar za mlade Vukovar dijeliti mladima i ostalim građanima, djelatnice CISOK-a Vukovar putem svojim promotivnih materijala informirati će zainteresirane o raznim mogućnostima zaposlenja i obrazovanja, te savjetovanja o budućoj karijeri, kao još jednom obliku prevencije.
Putujuća informiraonica održati će se 01. prosinca 2015. godine u centru grada Vukovara,  ispred robne kuće Velepromet u vremenu od 11 do 13 sati.

Posjetite nas i informirajte se!