Radionica "Samozapošljavanje-izazov za mene"

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića  u Slavonskom Brodu provodi projekt pod nazivom „Eco Horty Lab II“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“ i Ekonomsko-birotehničkom školom te suradnicima Volonterskim centrom Slavonski Brod i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Slavonski Brod. Projekt je započeo u siječnju 2015.  te će trajati 18 mjeseci, odnosno do srpnja 2016. godine.

Opći cilj projekta je doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom i podići njihovo samopouzdanje i samopoštovanje povećavajući razinu njihove zapošljivosti i samozapošljivosti te njihove integracije na tržište rada kroz edukacije u skladu s potrebama tržišta rada. Specifični cilj projekta je povećati konkurentnost na tržištu rada i mogućnosti za samozapošljavanje osoba s invaliditetom kroz poboljšanje njihovih kompetencija edukacijama o proizvodnji i plasmanu organske hrane te njezine promocije među stanovništvom Brodsko-posavske županije.

Budući da je jedna od aktivnosti unutar projekta „Eco Horty Lab II“ edukacija osoba s invaliditetom o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja, 16. prosinca 2015. godine provedena je radionica „Samozapošljavanje-izazov za mene“.  Na radionici je sudjelovalo 25 članova i djelatnika Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“.  Cilj radionice  bio je upoznati sudionike sa pojmom samozapošljavanja te mogućnostima koje im se pružaju, a koje su vezane uz uključivanje na tržište rada i pokretanje vlastitog posla. Ishodi radionice bili su razmotriti pojam samozapošljavanja i upoznati sudionike radionice sa mjerama aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Krajnji ishod radionice bio je definiranje vlastitog plana upravljanja karijerom te koraka koje je potrebno poduzeti za ostvarivanje definiranog profesionalnog plana. Aktivno sudjelovanje sudionika te razina zalaganja u ispunjavanju zadataka doprinijela je poticajnoj atmosferi i ostvarivanju prethodno postavljenih ciljeva radionice. Prilikom izvođenja svih aktivnosti sudionici su pokazali sposobnost surađivanja u skupini i podjele rada. Razmatranjem povratnih informacija sudionika uočena je potreba za detaljnijom razradom posebnih uvjeta za pokretanje vlastitog posla te razradom teme samozapošljavanja. Radionica „Samozapošljavanje-izazov za mene“  pokazala se uspješnim alatom  za motiviranje sudionika na razmišljanje o samozapošljavanju te općenito postavljanju kvalitetnih ciljeva kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu.