Radionica "Uspješno upravljanje vremenom"

U sklopu projekta „Integracija i socijalizacija osoba s mentalnom retardacijom“ Ministarstva socijalne politike i mladih čiji je cilj poboljšanje kvalitete  života  osoba s mentalnom retardacijom Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod i ove godine sudjeluje u provođenju radionica za članove Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ”Klub Regoč” Slavonski Brod.

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod je nevladina, neprofitna udruga koja okuplja roditelje i članove lokalne zajednice koji rade na poboljšanju kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji. Udruga djeluje 35 godina i broji 286 članova, od toga 80 članova Kluba Regoč.

S ciljem osnaživanja i pružanja podrške osobama s mentalnom retardacijom, a u sklopu prethodno navedenog projekta, 25. siječnja 2016. godine održana je radionica u prostorima Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri Slavonski Brod u vremenu od 11 do 13,30 sati. Tema radionice bila je„Uspješno upravljanje vremenom“.  Na radionici je sudjelovalo 11 članova i zaposlenika „Kluba Regoč“. Ciljevi radionice bili su upoznati sudionike sa metodama uspješnog planiranja vremena u svrhu što boljeg planiranja i organiziranja svakodnevnih aktivnosti. Krajnji cilj radionice bio je izrada tjednog plana aktivnosti za svakog sudionika radionice te izrada plana aktivnosti „Kluba Regoč“. Radionica je završena na obostrano zadovoljstvo svih sudionika i voditeljice radionice.