Radionice u veljači u CISOK-u Dubrovnik

 Dragi korisnici,

 CISOK Dubrovnik  u veljači organizira niz aktivnosti posvećenih 8. Sajmu polova koji se održava u ožujku.
Sve aktivnosti su besplatne i provode se u vlastitom prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri.

Više o samim aktivnostima možete vidjeti ovdje.