Rujan u CISOK-u Karlovac

        Uz individualno informiranje i savjetovanje, CISOK Karlovac je u rujnu pripremio i niz grupnih aktivnosti.

 
DATUM AKTIVNOST KOME JE NAMJENJENO VRIJEME MJESTO ODRŽAVANJA
04.09.2018. Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije (Udruga Carpe diem) Nezaposlenim osobama 10:00 CISOK
05.09.2018. Samoprocjena Nezaposlenim osobama 11:30 - 13:00 Ispostava Slunj
06.09.2018. Samoprocjena Nezaposlenim osobama 11:00 – 12:00 Ispostava Vojnić
12.09.2018. Samoprocjena Nezaposlenim osobama 11:00 – 12:30 Ispostava Duga Resa
13.09.20018. Kako tražiti posao? Nezaposlenim osobama 11:00 – 12:30 Ispostava Vojnić
13.09.20018. Kako se predstaviti poslodavcu? Nezaposlenim osobama 13:00 – 14:30 Ispostava Vojnić
14.09.2018. Samoprocjena Nezaposlenim osobama 11:00 – 12:30 Ispostava Ozalj
18.09.2018. Samoprocjena Nezaposlenim osobama 10:00 – 11:30 CISOK
20.09.2018. Kako tražiti posao? Nezaposlenim osobama 11:30 – 13:00 Ispostava Slunj
20.09.2018. Kako se predstaviti poslodavcu? Nezaposlenim osobama 13:30 – 15:00 Ispostava Slunj
20.09.2018. Dan obrtništva – predavanje za učenike 8.r. OŠ Učenici 8. razreda 10:00 – 10:45 HOK
21.09.2018. Kako tražiti posao? Nezaposlenim osobama 11:00 – 12:30 Ispostava Ozalj
21.09.2018. Kako se predstaviti poslodavcu? Nezaposlenim osobama 13:00 – 14:30 Ispostava Ozalj
26.09.2018. Kako tražiti posao? Nezaposlenim osobama 11:00 – 12:30 Ispostava Duga Resa
26.09.2018. Kako se predstaviti poslodavcu? Nezaposlenim osobama 13:00 – 14:30 Ispostava Duga Resa
28.09.2018. Kako tražiti posao? Nezaposlenim osobama 10:00 – 11:30 CISOK
28.09.2018. Kako se predstaviti poslodavcu? Nezaposlenim osobama 12:00 – 13:30 CISOK
 
 

Dobrodošli ste nas posjetiti!
Za najave na aktivnosti i sva pitanja koja imate slobodno nas kontaktirajte:
 
osobno dolaskom u CISOK (Mažuranićeva obala 2, Karlovac)
telefonom (047 658 925) ili
e-mailom (cisok-karlovac@hzz.hr)