Sajam poslova i 1. Europski dan poslova u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb organizira Sajam poslova te EURES sajam s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja, dostupnosti i razmjene informacija, usklađivanja ponude i potražnje te stvaranja partnerskih odnosa među dionicima tržišta rada.

Sajam će se održati 04. listopada 2013.godine u Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu, Ul. Grada Vukovara 68.

Sajam je namijenjen poslodavcima, obrazovnim ustanovama, nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja, studentima, učenicima i svim zainteresiranim za aktivno uključivanje na tržište rada, upoznavanje sa sadašnjom ponudom i potražnjom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Republike Hrvatske te mogućnostima zapošljavanja u okviru EURES-a.

Tradicionalni Sajam poslova, i do sada prepoznat kao prilika za susret svih dionika na tržištu rada, s posebnim naglaskom na poslodavce i tražitelje zaposlenja koji tom prilikom mogu ostvariti izravnu komunikaciju, na ovaj način poprima svoju međunarodnu dimenziju, te posjetiteljima pruža priliku za razgovor s EURES savjetnicima iz 16 država članica EURES mreže. Također, EURES savjetnicima tražitelji zaposlenja mogu predati svoje životopise ili se prijaviti na neki od otvorenih natječaja diljem Europe.

Sajam će za posjetitelje biti otvoren od 10,00 do 18,00 sati.
 
Ulaz na sajam je slobodan. Ulaz na radionice i prezentacije moguć je do popunjenja grupe. Za prezentacije na engleskom jeziku osiguran je simultani prijevod na hrvatski.
Detaljni raspored događanja na Sajmu poslova možete vidjeti ovdje 

Svaki od 16 EURES savjetnika održat će kratku prezentaciju o mogućnostima rada i životnim uvjetima u njihovoj zemlji
Raspored prezentacija „Život i rad“
Austrija: 11.00-11.20
Belgija: 11.25-11.45
Bugarska: 11.50-12.10
Češka: 12.15-12.35
Danska: 12.40-13.00
Estonija: 13.05-13.25
Finska: 13.30-13.50
Njemačka: 13.55-14.15
Italija: 14.20-14.40
Latvija: 14.45-15.05
Nizozemska: 15.10-15.30
Norveška: 15.35-15.55
Slovačka: 16.00-16.20
Slovenija: 16.25-16.45
Švedska: 16.50-17.10
UK: 17.15-17.35
 
Termini radionica „EURES i korištenje EURES portala“
www.ec.europa.eu/eures
11.00-11.45
12.15-13.00
14.45-15.30
16.25-17.10