Saznali smo za vas

Savjet mladih grada Slavonskog Broda organizira besplatne pripreme za državnu maturu za učenike završnih razreda te za razliku od prošle godine, pripreme će trajati jedan dan duže, odnosno osiguran je još jedan dodatan termin kako bi se svi polaznici što kvalitetnije mogli pripremiti za polaganje državne mature.

Savjet mladih utvrdio je raspored održavanja priprema koje započinju u ožujku ove godine. Za predmete Hrvatski jezik, Engleski jezik i Matematiku na A razini pripreme će se održavati u sljedećim terminima: 10. i 17. ožujka te 7. i 14. travnja 2018. godine. Za iste predmete na B razini, pripreme će se održati 28. travnja i 5. svibnja 2018. godine. Sve promjene i obavijesti vezano za termine održavanja budući polaznici mogu vidjeti na Facebook stranici Savjeta za mlade Grada Slavonskog Broda.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih grada Slavonskoga Broda. Jedna od aktivnosti iz programa Savjeta mladih i prioritetnih područja značajnih za mlade je informatizacija i obrazovanje u okviru kojeg se provode i pripreme za državnu maturu.