Seminar za mlade "Uspješan početak karijere"

Nakon završetka obrazovanja pred mladima je težak i ozbiljan zadatak pronalaska posla i ulaska na tržište rada. Kako bi im se olakšao taj prijelaz osmišljen je Seminar za mlade "Uspješan početak karijere" namijenjen svim mladim osobama koje su tek završile obrazovanje i/ili se po prvi puta prijavile u evidenciju HZZ-a. Seminar je sastavljen od radionica, predavanja i grupnih informiranja  a obuhvaća sva područja koja koriste prilikom traženja posla. Mladi su ovom prilikom dobili savjete o pisanju životopisa i zamolbe, ponašanju i pripremi za razgovor za posao, verbalanoj i neverbalnoj komunikaciji. Također su informirani o Garanciji za mlade, portalu Burze rada kao i o osnovama komunikacije putem elektroničke pošte. Seminar je otvoren za sve zainteresirane i provodit će se cijelo ljeto te se možete i samostalno prijaviti za sudjelovanje svojem savjetniku, u Područni ured HZZ-a Slavonski Brod ili dolaskom u CISOK centar.