Sporazum o suradnji s Knjižnicom i čitaonicom ''Fran Galović'' Koprivnica


 
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović” Koprivnica je višenamjensko obrazovno, informacijsko, multimedijsko, kulturno, multikulturno te komunikacijsko središte grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije koje građanima osigurava ravnopravan pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe kulturnog obogaćivanja, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, odlučivanja u privatnom i javnom životu, zapošljavanja, provođenja slobodnog vremena, zdravog načina života i uživanja u životu uopće.
 
Vrijednosti koje Knjižnica promiče su:
  • usmjerenost na korisnike i njihovo zadovoljstvo knjižničnim uslugama („knjižnica za sve“, „knjižnica otvorena svima“, „knjižnica je više od knjiga“);
  • stručno, kompetentno i susretljivo knjižnično osoblje;
  • raznolikost i kvaliteta knjižničnih usluga, građe i programa;
  • partnerstva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
  • promicanje vrijednosti civilnoga društva i participativne demokracije.
 
S obzirom na zajednička nastojanja u promicanju cjeloživotnog učenja te osobnog i profesionalnog napretka svih građana, Knjižnica više godina uspješno surađuje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Križevci, te posebice s CISOK centrom u Koprivnici od njegovog osnutka 2013. godine.

Kako bismo imali trajni zapis naše suradnje, nedavno smo potpisali Sporazum o suradnji koji svjedoči o našoj zajedničkoj namjeri sustavnog rada na informiranju svih skupina građana o različitim mogućnostima cjeloživotnog učenja i osobnog i profesionalnog razvoja sukladno nacionalnim i europskim dokumentima i smjernicama.
 
Ovim putem još jednom zahvaljujemo na suradnji svim djelatnicima Knjižnice!
 

CISOK Koprivnica