Srednjoškolci na predavanju u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti

 Sa stanovišta psihologa koji svakodnevno radi s mladim konzumentima opojnih sredstava u Službi za mentalno zdravlje, o ovoj temi govorila je psihologinja prof. Davorka Kovačić Borković. Prof. dr. Davorka Sutlović, istaknuta toksikologinja i članica državnog Povjerenstva za rano otkrivanje novih droga, iznijela je najnovije spoznaje o djelovanju prirodnog  i sintetskog kanabisa, a osvrnula se i na ostale tzv. „nove droge“.

Na predavanju se moglo saznati, između ostalog: da je djelovanje današnjeg „prirodnog“ kanabisa 50 puta jače nego onog koji je bio „popularan“ sedamdesetih godina; na koje dijelove mozga kanabis najviše utječe i koje probleme izaziva;  kakva je veza između konzumacije marihuane i razvoja psihičkih poremećaja;  da je marihuana „ljekovita, ali ne liječi“; povećava li ili smanjuje apetit.

Čuli smo i da je samo u 2014. godini otkrivena 101 nova droga, a godinu dana ranije njih 83; da ima više od 450 vrsta sintetskih kanabinoida; u kojim se sve oblicima prodaju nove droge, zašto su nečiste i zašto ih je nemoguće dobro dozirati.

U raspravi se pokazalo da su se s većinom činjenica iznesenih na predavanju srednjoškolci susreli prvi put. Dobra informiranost preduvjet je donošenja dobre odluke. Hvala prof. Borković i prof. dr. Sutlović na ovom gostovanju u CISOK-u.