Što i kamo nakon "faksa"?

U petak, 1. lipnja 2018. godine u 15.00 sati u dvorani br. 4.
A.B. Šimića 1
Teme:
  • Postupak, rokovi i dokumentacija za prijavu na HZZ
  • Usluge HZZ i CISOK-a
  • Subvencije za zapošljavanje mladih
Na predavanju govore stručnjaci HZZ-a i CISOK-a:
Nenad Martinovski, dipl. oec., rukovoditelj Odjela za tržište rada
Lucija Večerić, mag. paed. et mag. informatol., stručna savjetnica u CISOK-u.
 
Trajanje: 45 minuta
 
Zašto doći na predavanje?
Saznat ćete:
  • korisne informacije o rokovima i dokumentaciji potrebnoj za prijavu na Zavod za zapošljavanje
  • mogućnostima i uvjetima sufinanciranja zapošljavanja mladih
  • projektima HZZ-a kojima se potiče zapošljavanje i dodatno obrazovanje mladih
  • …i ostalo što stručnjaci HZZ-a i CISOK-a znaju, a vama će pomoći u snalaženju na tržištu rada nakon završetka fakulteta