Stručni suradnici srednjih škola Međimurske županije u CISOK-u Varaždin!

Nakon vrlo uspješnog sastanka sa stručnim suradnicima Varaždinske županije, odlučili smo usluge CISOK-a Varaždin predstaviti i stručnim suradnicima srednjih škola Međimurske županije.  Sastanak sa stručnim suradnicima srednjih škola Međimurske županije  održan je  10. listopada 2013.
Prisutnima su, na samom početku, upućene riječi dobrodošlice nakon čega je održana prezentacija o CISOK-u i njegovim uslugama te dosadašnjim rezultatima. Tijekom prezentacije predloženo je i nekoliko ideja o mogućim oblicima buduće suradnje kako bi usluge CISOK-a bile što dostupnije učenicima, profesorima i stručnim suradnicima srednjih škola. Ideje o suradnji su sa zadovoljstvom prihvaćene. Prisutnima su tom prilikom podijeljeni i promotivni materijali CISOK-a kako bi se informacije o CISOK-u istaknule u prostorijama škole te usluge učinile što dostupnijima svim učenicima i djelatnicima srednjih škola.
Stručni tim CISOK-a Varaždin