Sudjelovanje zagrebačkog CISOK-a na Informativnom danu

 Tijekom informativnog dana navedene će inicijative Europass, Euroguidance, EURES te hrvatski Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri predstaviti svoje mogućnosti koje nude osobama na tržištu rada (prije svega tražiteljima posla te učenicima na različitim obrazovnim razinama), važne pri profesionalnom usmjeravanju. Navedene inicijative ujedno potiču mobilnost mladih kao sredstvo koje doprinosi njihovu osobnom razvoju, jača njihovu zapošljivost, a posredno doprinosi i konkurentnosti nacionalnih gospodarstava razvojem ljudskih potencijala. One također upućuju i savjetuju građane o politikama EU, pružaju informacije o mogućnostima ostvarivanja mobilnosti, pomažu im u predstavljanju te jasnom i vjerodostojnom bilježenju osobnih, obrazovnih i profesionalnih postignuća u nacionalnom i europskom kontekstu.

Osobe koje se bave profesionalnim usmjeravanjem i karijerni savjetnici, uz što će dobiti informacije o inicijativama koje će pridonijeti kvaliteti njihova rada, imat će priliku i sudjelovati na radionicama:
·        Kako izraditi Europass životopis, jezičnu putovnicu i Europsku mapu vještina
·        Kako kreirati vlastiti profesionalni identitet
·        Kako otkriti kvalitete po metodi Švicarskoga kvalifikacijskog programa razvoja karijere.

Cjeloviti program rada informativnog dana nalazi se ovdje