Tržište rada

Tržište rada skupni je naziv za informacije o tržištu rada kojima mogu pristupiti učenici, studenti, nezaposlene osobe ili bilo koji drugi korisnici kojima je potrebna podršku u procesu donošenja odluke o izboru karijere. Ovaj dio portala temelji se na bogatim i raznolikim alatima za pretraživanje informacija o tržištu rada.

 

Slika tržišta rada naziv je za sustav informacija o tržištu rada ("labour market information system", LMIS) koji objedinjuje informacije o zaposlenosti i nezaposlenosti te visini plaća u Republici Hrvatskoj. Temelji se na kombinaciji podataka relevantnih dionika na tržištu rada (Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavoda za zapošljavanje) i daje pregled tržišta rada na nacionalnoj i županijskoj razini te na razini pojedinih djelatnosti.

 

Statistika on-line podatkovna je usluga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje uspostavljena početkom 2012. godine u cilju poboljšanja i modernizacije javnog pristupa podacima o registriranoj nezaposlenosti i zapošljavanju. Usluga je dostupna svima s ciljem što jednostavnijeg, bržeg i preglednijeg pretraživanja podataka i stvaranja tablica prema vlastitim potrebama. Pretraživanje podataka omogućeno je po godinama i mjesecima te po raznim obilježjima, kao na primjer po spolu, dobi, razini obrazovanja, prostornim jedinicama, ekonomskoj djelatnosti, skupini zanimanja i dr.

 

Internetski portal Burza rada omogućava nezaposlenim osobama, ali i svima onima koji traže posao ili žele promijeniti karijeru, da jednostavnije, brže i preglednije pretražuju slobodna radna mjesta, a poslodavcima omogućava objavu slobodnih radnika i pregled dostupnih životopisa. Osim navedenog, moguće je pročitati savjete vezane uz traženje i stvaranje profesionalnih prilika te unapređenje tehnika traženja posla.