TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT - Novi studijski program u Dubrovniku

 Turistički i hotelski menadžment je novi stručni izvanredni studij osmišljen u suradnji i uz podršku Grada Dubrovnika i Visoke poslovne škole Libertas iz Zagreba. Studij traje šest semestara (tri godine / 180 ECTS bodova) nakon kojeg se stječe zvanje stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) turizma i hotelskog menadžmenta.Prijave započinju 9. veljače 2015. godine

Uvjeti upisa: Kandidati ostvaruju pravo izravnog upisa ako su položili državnu maturu ili ukoliko su stariji od 24 godine. Kandidati koji nisu bili obavezni polagati državnu maturu (strukovne škole, trogodišnje i četverogodišnje) i koji su srednjoškolsko obrazovanje završili obranom završnog rada,upise će provoditi po posebnom postupku. 

Na prijave za natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

  1. sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature - izvornik iliovjerene kopije
  2. domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu - izvornik ili ovjerenu kopiju
  3. izvod iz matične knjige rođenih - izvornik ili ovjerenu kopiju
  4. jednu fotografiju za indeks formata 4x6 cm
  5. jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4x3
  6. preslika osobne iskaznice

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti  na DIU Libertas međunarodno sveučilište (za natječaj), Sv. Dominika 4, 20000 Dubrovnik, gdje će se u studentskoj referadi provesti daljnji upisni postupak.

Natječaj je otvoren do 2. ožujka 2015. godine, a nastava (pod uvjetima da se prijavi dovoljan broj studenata) počinje 9. ožujka 2015. godine u Dubrovniku.


Nastavni plan i program pogledajte ovdje. Sve daljnje informacije ili pomoć zainteresirani mogu dobiti izravno na DIU Libertas međunarodnom sveučilištu, Sv. Dominika 4, 20000 Dubrovnik ili e-upitom na: diu@diu.hri/ili  na brojeve telefona: 020/414111; 099/534 5554