U CISOK-u Split prezentacija o mogućnosti zapošljavanja u zemljama EU

 

U Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri Split (CISOK), 27. listopada 2014.godine, održana je prezentacija „Mogućnosti zapošljavanja u državama EU“. Prezentaciju je održao savjetnik EURES ureda u Splitu.
 
EURES je mreža javnih službi za zapošljavanje država članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lihtenštajna i Švicarske, koju koordinira Europska komisija. Cilj EURES-a je potpora profesionalnoj i prostornoj pokretljivosti radnika na europskom tržištu rada.
 
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji državljanima Republike Hrvatske zagarantirana su prava koja su obuhvaćena slobodom kretanja ljudi na području Europske unije. Radi se o nizu prava kao što su: pravo na slobodno kretanje i boravak u drugoj zemlji članici tijekom zaposlenja, prava iz socijalne sigurnosti, uzajamno priznavanje kvalifikacija, građanska prava i dr.
 
Cilj navedenih prava je poticanje mobilnosti radne snage između država članica EU, kako bi se uspostavila ravnoteža na tržištu rada EU te potaknula zaposlenost i gospodarski rast.
 
Danas samo 2% radne populacije EU radi u drugoj zemlji članici što nam ukazuje na činjenicu da državljani EU još uvijek nailaze na pravne, administrativne i praktične probleme i prepreke pri pronalasku zaposlenja i selidbi u druge zemlje članice EU.
 

Uspostavljanje EURES portala s cjelovitim informacijama o kretanju unutar EU radi zaposlenja jedna je od mjera kojima se pokušavaju ukloniti navedene prepreke. Ovom prezentacijom zainteresiranim osobama se pokušao objasniti način korištenja EURES portala i sve njegove funkcije.
 
Prezentaciji je prisustvovalo 60 osoba.