Učenici Glazbene škole Varaždin učili kako učiti

Nakon odlično posjećene radionice  Dobro je učiti – DOBRO, koju smo prvi puta proveli u tjednu cjeloživotnog učenja, radionicu smo ponovili, ovog puta za učenike Glazbene škole Varaždin.

Učenici su tijekom radionice pokazali visoki stupanj znatiželje te visoku motivaciju za usvajanje novih strategija učenja. Kako su i samo primijetili, prelaskom iz osnovne u srednju školu neke su se stvari u pogledu učenja promijenile. Povećala se količina gradiva koju trebaju upamtiti, manje je vremena za učenje, a neki su pojmovi toliko apstraktni da ih je vrlo teško upamtiti koliko god puta ih ponavljali. Zajedno smo zaključili da strategije koje su prije upotrebljavali više nisu dovoljne tj. da treba naučiti kako bolje i efikasnije učiti. Odgovor na ovo pitanje učenici su dobili tijekom radionice, a neke strategije smo i isprobali na licu mjesta.
Učenici su izrazili zadovoljstvo održanom radionicom, a informacije dobivene na radionici procijenili su kao korisne i primjenjive.
 
Stručni tim CISOK-a Varaždin