Upisi u srednje škole

 
Koje vrste srednjih škola i programa obrazovanja postoje u Republici Hrvatskoj?
Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati, važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav, odnosno vrste srednjih škola: 
Što su to gimnazije?
Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Dijele se na opće, klasične, jezične, prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje, već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Nakon završenog školovanja u gimnaziji, učenici polažu državnu maturu. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan za učenike gimnazija. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.
Što su umjetničke škole?
Umjetničke škole su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe, plesa, likovne umjetnosti i dizajna. Srednje glazbene, srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se, u pravilu, nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. Postupak za upis u takve škole, uz školske ocjene, uključuje i provjeru sposobnosti, odnosno darovitosti za određeno područje. Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju.
Što su strukovne škole?
Strukovne škole dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene, gospodarske, trgovačke, poljoprivredne i sl.), koje traju četiri, odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka, u kojima programi koje traju tri, odnosno tri i pol godine. U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. Prema trajanju obrazovanja, sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje, četverogodišnje, trogodišnje, dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe.
 
Što su tehničke i njima srodne četverogodišnje škole?
U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad. Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati učenicima dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi bili osposobljeni za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja, odnosno nastavka obrazovanja na studiju. U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava. Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole, tj. o zanimanju. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju.
Koji trogodišnji programi obrazovanja postoje u Republici Hrvatskoj?
Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja).
 
Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje.
 
Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.
Postoje li jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja u Republici Hrvatskoj?
Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja u Republici Hrvatskoj odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja, uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme.
Tko se upisuje u srednju školu?
U 1. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje, unutar planiranoga broja upisnih mjesta. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. Iznimno, pri upisu u program policijske škole upisuju se učenici prema zasebno određenim uvjetima.
Kako do stipendije?
Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini. Informacije o natječajima za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici: http://www.stipendije.info/.
Postoji li računalni program na kojem mogu testirati svoje interese i vještine?
Za dobivanje dodatnih informacija moguće je koristiti i računalni program za profesionalno usmjeravanje ˝Moj izbor˝ koji se nalazi na web stranici e-Usmjeravanje. Program nudi mogućnost testiranja vlastitih profesionalnih interesa i kompetencija. Rezultat testiranja je prijedlog zanimanja koja korisniku odgovaraju na temelju iskazanih interesa i procijenjenih kompetencija. Prikladan je za samostalno korištenje, a moguće ga je ispunjavati i u područnim uredima Zavoda te u CISOK centrima uz stručnu pomoć savjetnika za profesionalno usmjeravanje. Namijenjen je korisnicima starijima od 13 godina – učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, nezaposlenim osobama, zaposlenim osobama koje razmišljaju o promjeni karijere i svima onima zainteresiranima za različite informacije o zanimanjima.
 
Program sadržava opise više od 250 zanimanja te informacije o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja na području Republike Hrvatske u pojedinom zanimanju. 
 
Ovaj program možete besplatno koristiti u svim Centrima za informiranje i savjetovanje o karijeri te područnim uredima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
Postoje li posebne prigode pri kojima mogu saznati više informacija na licu mjesta?
U svakom područnom uredu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje se organiziraju Sajmovi poslova, Dani profesionalnog usmjeravanja i druge manifestacije tijekom kojih učenici imaju priliku upoznati se s ponudama obrazovnih institucija, ključnim dionicima tržišta rada te koristiti usluge profesionalnog usmjeravanja.
 
U pojedinim gradovima održavaju se smotre srednjih škola, posebno namijenjene učenicima završnih razreda osnovnih škola, kako bi se bolje upoznali s pojedinim obrazovnim programima (npr. Smotra ˝Dojdi osmaš˝ u Zagrebu).
 
Također, većina srednjih škola na jedan dan u godini otvara svoja vrata učenicima osnovnih škola kako bi iz prve ruke upoznali nastavnike i učenike škole te vidjeli zadovoljava li pojedina škola njihove interese i mogućnosti. Taj dan obično nazivamo ˝Danom otvorenih vrata˝, pri čemu srednje škole na svojim web stranicama oglašavaju točan datum i vrijeme namijenjeno za posjete učenika osnovnih škola.