Upitnici

Upitnici pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju te upravljali vlastitom profesionalnom karijerom.


Moj izbor

Na portalu e-Usmjeravanje dostupan je i Moj izbor, računalni program za profesionalno usmjeravanje namijenjen korisnicima koji razmišljaju o promjeni zanimanja i svima onima kojI žele saznati dodatne informacije o pojedinim zanimanjima.
 

Upitnik za samoprocjenu osobina ličnosti povezanih s poslom

Upitnik za samoprocjenu osobina ličnosti povezanih s poslom namijenjen je određivanju obilježja pojedinca koja su važna za prilagođenost na različitim radnim mjestima i u raznim poslovnim situacijama. Ovaj upitnik služi prvenstveno vama, kako biste se bolje upoznali s vlastitim osobinama i prepoznali zaposlenje koje vam najviše odgovara i koje je u skladu vašim osobinama.