Važne informacije

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta u jesenskom upisnom roku 

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je popis okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok, sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.


Navedeni popis možete pronaći na internetskim stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole: www.upisi.hr 


Prijava i upis kandidata s teškoćama u razvoju u jesenskom upisnom roku

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da se kandidati s teškoćama u razvoju koji, u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa, a žele iskoristiti mogućnost zasebnog preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta, trebaju javiti uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 

Jesenski upisni rok traje od 21. kolovoza do 2. rujna te će, kao i u ljetnom roku, postupak prijava kandidata s teškoćama u razvoju započeti ranije:

1. Kandidati s teškoćama u razvoju javljaju se uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba 16. i 17. kolovoza 2017. godine te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe; (prilikom odabira liste prioriteta učenik može izjaviti listu prioriteta prema programima i prema školama);
2. Upisna povjerenstva ureda državne uprave do 17. kolovoza 2017. godine, do 16:00 sati, unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ;
3. Dodatne provjere -  u školama koje provode programe za koje je nužno provođenje istih, provode se 18. kolovoza 2017. godine.;
4. 21. kolovoza 2017. godine kandidati se rangiraju sukladno navedenim listama prioriteta prema gore opisanim kriterijima

Detaljnije informacije o jesenskom upisnom roku možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.upisi.hr 


Ističe rok za predaju upisnica i dodatne dokumentacije

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će 13. srpnja 2017. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postati konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova. Upisnice će biti dostupne na kartici "Moj odabir" 13. srpnja od 12:00 sati.

Nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici "Moj odabir") koju će, zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za upis, donijeti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do 19. srpnja, a srednja škola zaprimljene dokumente treba označiti u sustavu. 

Detaljnije informacije o isteku roka za predaju upisnica i dodatne dokumentacije možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.upisi.hr 


Objava konačnih ljestvica poretka

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će 13. srpnja 2017. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postati konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova. 

Sve informacije o objavi konačnih ljestvica poretka možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.upisi.hr 


Ističe rok za dostavu prijavnica

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je obavijest o roku za dostavu prijavnica, koji je 12. srpnja 2017. godine u 15:00 sati. Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka koje će biti objavljene 13. srpnja 2017. godine.

Sve informacije o istijeku roka možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.upisi.hr 


Ističe rok za prijavu obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je obavijest o istijeku roka za prijavu obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku. 


Sve informacije o istijeku roka možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.upisi.hr 
 

Rok za podnošenje prigovora

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je obavijest o podnošenju prigovora na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka. Rok za podnošenje prigovora je od 6. srpnja 2017. u 15:00 sati do 7. srpnja 2017. u 23:59 sati. Svi prigovori pristigli do navedenog roka bit će riješeni, a prigovori pristigli nakon toga roka neće biti razmatrani. Na stranici www.upisi.hr na kartici "Moji prigovori" učenici će moći vidjeti prigovore koje su uputili do 7. srpnja u 23:59 sati i odgovore na iste.

Sve informacije o podnošenju prigovora možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.upisi.hr 


Ljetni upisni rok

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministar znanosti i obrazovanja donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. u kojoj su navedeni upisni rokovi.
 
Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
 
Ljetni upisni rok
 

Opis postupka Datum
Početak prijava u sustav 25.5.2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2017.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7. - 6.7.2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali
dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
26.6.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava
obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
25.5. - 26.6.2017
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6. - 7.7.2017.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 10.7.2017.
Završetak prijava obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
10.7.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a
ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
12.7.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu
 
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
 
(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)
13. - 19.7.2017.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 21.7.2017.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2017.

 


Početak prijava obrazovnih programa u sustavu Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole 

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa započet će u 12:00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 22:00 sata istoga dana

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju!“ te upućuju sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 10. srpnja 2017. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 2. srpnja 2017. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 10. srpnja 2017. godine. 

Na sljedećem linku nalazi se kratka uputu kako prijaviti obrazovne programe, kao i osnovne informacije o predstojećim događajima u sustavu https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/11777 

Na internetskim stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole objavljen je i već održani informativni webinar za učenike, kojeg možete pronaći na sljedećem linku https://connect.carnet.hr/p8zmqjo2rfh/ 

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će u petak, 23. lipnja 2017. godine, u 12:00 biti objavljene konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama u razvoju. Na konačnim ljestvicama poretka nalaze se samo učenici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa. Učenici s teškoćama u razvoju ne nose prijavnice u osnovnu školu (jer su svoju prijavu potpisali u uredu državne uprave) već oni zajedno s ostalim učenicima upisnicu i ostalu dokumentaciju potrebnu za upis donose u srednju školu u kojoj su ostvarili upis od 13. do 19. srpnja (kako škole same odreduju točne datume za zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis unutar tog roka potrebno se o točnim datumima raspitati direktno u srednjoj školi). 

Učenici s teškoćama u razvoju koji nisu ostvarili pravo upisa mogu pokušati ostvariti upis redovitom prijavom koja kreće od 26. lipnja 2017. ili ponoviti postupak preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku kada će moći prijaviti programe u kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je je Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj (57/2017).


Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole objavio je da će u srijedu, 21. lipnja, u 12:00 sati objaviti orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te će se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete ili ne. Orijentacijske ljestvice poretka osvježavat će se svakih sat vremena.


Na konačnim ljestvicama poretka koje će biti objavljene u petak za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici Moji rezultati/Detaljno. Osim ostalih preduvjeta, za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane u e-Maticu. U slučaju da se na kandidatovom sučelju taj preduvjet crveni, nužno je da kandidat žurno kontaktira svog razrednika u osnovnoj školi.


Rezultati natjecanja

Natjecanja iz znanja (Agencije za odgoj i obrazovanje) i sporta (u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza), koja se prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole boduju za upis, evidentirana su u sustavu i vidljiva na profilima učenika. 

Za prikaz natjecanja potrebno je odabrati karticu 'Moji podaci' i nakon toga kliknuti na karticu 'Natjecanja'. Na navedenoj kartici prikazana su isključivo ona natjecanja i plasmani koji su važni za upis. Natjecanja koja se boduju navedena su u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici
 

Objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 48/2017.

Objavljena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018., koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 43/2017.