Važne informacije

Plan implementacije Garancije za mlade

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na svojim internetskim stranicama objavilo je da je Vlada Republike Hrvatske na 44. sjednici prihvatila Prijedlog zaključka o utvrđivanju Plana implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018.

Plan implementacije Garancije za mlade je dokument komunikacije Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji, kojim se na jednom mjestu prikazuje provedba reformi i mjera radi implementacije Preporuke Vijeća o uspostavi Garancije za mlade. Ujedno je i pretpostavka za korištenje sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih te sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih za provedbu Garancije za mlade.

Radi se o redefiniciji postojećeg Plana implementacije usvojenog 2014. godine, kojom se želi postići bolja preglednost mjera i reformi, veća usklađenost mjera s ciljnim skupinama i glavnim ciljem Preporuke, te olakšati praćenje provedbe mjera, čime se omogućuje i veća transparentnost provedbe predviđenih mjera i reformi.

Ukupan planirani iznos za izravnu provedbu mjera GZM (podrazumijeva ponudu mladoj osobi za uključivanje na tržište rada ili u obrazovanje u roku od 4 mjeseca od registracije nezaposlenosti) iznosi 1.614.531.005,49 kn.


Više informacija o Planu implementacije Garancije za mlade možete pogledati na sljedećoj poveznici: www.mrms.hrObjavljen Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Na temelju odredbe članka 11. stavka 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donio je Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Na temelju članka 4. stavka 12. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17) ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Na temelju odredbe članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donio je Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Na temelju članka 46. stavka 6. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u j
jednokratnom iznosu
, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.
 

Objavljen Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17) ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o odgovarajućem smještaju, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Donesen novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Hrvatski sabor na sjednici 17. veljače 2017. godine donio je novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 16/17.