Važne informacije

 

Obavijest o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim internetskim stranicama objavila je informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije obavlja se radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11).

Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije upravni je postupak koji podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nadležnost za provođenje postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije

1. postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom osnovnom obrazovanju radi zapošljavanja i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

2. postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za  strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, Zagreb

3. postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

4. postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

Više informacija o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: www. azoo.hr


Obavijest o novorazvijenoj mrežnoj stranici PIKASO - priznavanje inozemnih kvalifikacija

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na svojim internetskim stranicama objavila je da je, u sklopu PIKASO projekta financiranog iz Prijelaznog instrumenta, razvila interaktivnu mrežnu stranicu www.pikaso.asoo.hr koja omogućuje lakši pristup informacijama o priznavanju inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj.

Mrežna stranica je prilagođena stvarnim potrebama korisnika, poslodavaca i stručne javnosti, a prvenstveno je namijenjena onim osobama koje žele izvršiti priznavanje svoje inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj tako da ih se kroz interaktivno sučelje vodi kroz informacije koje su im potrebne za uspješno podnošenje i rješavanje njihova zahtjeva.

Detaljnije informacije o novorazvijenoj mrežnoj stranici možete pronaći na sljedećim poveznicama: www.asoo.hr i pikaso.asoo.hr