„VuMi“ – 6. SAJAM INFORMIRANJA MLADIH VUKOVAR 29. TRAVNJA 2015.

PRONI Centar za socijalno podučavanje u okviru projekta Info centra za mlade Vukovar, a povodom obilježavanja programa Europskog dana informiranja mladih 17. travnja i ove godine organizira šesti po redu Sajam Informiranja mladih Vukovar pod nazivom „VuMi“.

Sajam Informiranja mladih održat će se u srijedu 29. travnja 2015. godine na Perivoju Miše Barne u Borovu naselju (kod fontane) od 12:00h do 14:00h.

Ideja organiziranja „VuMi“-a potekla je od strane Savjetodavnog odbora Info centra za mlade, sastavljenog od predstavnika Grada Vukovara, Europskog doma Vukovar, Policijske postaje Vukovar – Policija u zajednici i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar. Cilj je Sajma podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude, načinima uključivanja u iste te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusobne suradnje u zajednici.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar predstavit će se kroz usluge Profesionalnog usmjeravanja i CISOK-a Vukovar. Kroz promotivne materijale posjetitelji će se moći informirati o svrsi i namjeni profesionalnog usmjeravanja koje Zavod provodi za učenike osnovnih i srednjih škola. Također, bit će upoznati i s aktivnostima koje provodi CISOK Vukovar, čija je glavna svrha profesionalno savjetovanje zaposlenih, nezaposlenih, učenika, stručnih suradnika u školama, roditelja i dr.

Na ovogodišnjem Sajmu Informiranja, uz brojne izlagače iz civilnog, javnog i poslovnog sektora, promovirat će se kampanja Dislajkam mržnju – Ne govoru mržnje na Internetu i predstaviti projekt pod nazivom „Zdrav za 5“. Budući da se taj dan obilježava i Svjetski dan plesa, otvorenje Sajma bit će popraćeno plesnim točkama nekoliko plesnih udruga s područja grada.

„VuMi“-om se žele obuhvatiti područja informiranja mladih iz Nacionalnog programa za mlade:
  • obrazovanje i informatizacija
  • zapošljavanje i poduzetništvo
  • socijalna zaštita i uključivanje
  • zdravlje i zdravstvena zaštita
  • aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  • kultura i mladi
  • mladi u europskom i globalnom okruženju.
  
Dođite i informirajte se!