Zajedno do posla

Udruga mladih „Mladi u EU“ u  partnerstvu s Šibenskom udrugom mladih provodi projekt Klub mladih ''ENTER'' koji ima za cilj kroz različite aktivnosti omogućiti mladima kvalitetan sadržaj i prostor za kreativno izražavanje i realizaciju vlastitih ideja.  
Jedna od aktivnosti je i ”Zajedno do posla” kroz koju će se polaznike upoznati sa pisanjem i pripremom životopisa, informirati i educirati o društveno/socijalnom poduzetništvu, programima i potporama za mlade poduzetnike itd.
 
U sklopu aktivnosti “Zajedno do posla” u CISOK-u Šibenik se 4.veljače organiziraju dva modula:
 
Modul Trajanje
1. "Moj životopis" (CISOK Šibenik) 10:00 - 11:30
2. "Moj prvi dan na poslu" (Udruga mladih "Mladi u EU") 12:00 - 13:30

U aktivnostima mogu sudjelovati svi mladi u dobi od 18  do 30 godina s područja grada Šibenika.

Više možete pročitati u pozivu.

 
Stručni tim CISOK-a Šibenik
 
Naslovna fotografija: www.pixabay.com