Zanimljivosti


Video materijali o zanimanjima

CISOK centar Osijek, u suradnji sa Odjelom za kulturologiju u Osijeku, organizirao je produciranje kratkih video materijala o različitim zanimanjima s ciljem informiranja učenika o opisu posla i postupku obrazovanja za navedeno zanimanje.

Navedeni video uradci postavljeni su na službeni račun Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na Youtube kanalu (BurzaRada):
 

Otvoren CISOK centar u Bjelovaru

U petak 29. rujna 2017. godine,  ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić otvorio je u Bjelovaru trinaesti Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK), prvi takav u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Centar se nalazi u u prizemlju zgrade Visoke tehničke škole Bjelovar, Ulica A. B. Šimića 1.
 
CISOK centri središnja su mjesta za pružanje usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja najširim skupinama građana, posebno učenicima, studentima i svima ostalima koji su zainteresirani za razvoj karijere. 
 
Usluge Centra posebno su usmjerene na informiranje i savjetovanje o mogućnostima obrazovanja i stipendiranja za učenike osnovnih i srednjih škola te studente, informiranje o mogućnostima zaposlenja za nezaposlene osobe, opise zanimanja i mogućnosti obrazovanja za tražitelje zaposlenja (zaposlene osobe koje žele promjenu karijere), ali i na uspostavljanje suradnje s partnerima i dionicima u profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju, poput poslodavaca i stručnjaka za profesionalno usmjeravanje.


Otvoren CISOK centar u Karlovcu

U petak 25. kolovoza 2017.,  ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić otvorio je prvi Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) u Karlovcu, koji je ujedno i 12. takav centar u Hrvatskoj. Centar je otvoren na adresi Mažuranićeva obala 2.


CISOK centri središnja su mjesta za pružanje usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja najširim skupinama građana, posebno učenicima, studentima i svima ostalima koji su zainteresirani za razvoj karijere. Usluge Centra posebno su usmjerene na informiranje i savjetovanje o mogućnostima obrazovanja i stipendiranja za učenike osnovnih i srednjih škola te studente, informiranje o mogućnostima zaposlenja za nezaposlene osobe, opise zanimanja i mogućnosti obrazovanja za tražitelje zaposlenja (zaposlene osobe koje žele promjenu karijere), ali i na uspostavljanje suradnje s partnerima i dionicima u profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju, poput poslodavaca i stručnjaka za profesionalno usmjeravanje.


Navigator mjera 

U sklopu internetskog portala Burza rada razvijen je i Navigator mjera, tražilica koja svima onima koji traže posao ili žele promijeniti karijeru, omogućava da jednostavnije, brže i preglednije pretražuju Mjere aktivne politike zapošljavanja koje Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. 


Portal e-Usmjeravanje

Portal e-Usmjeravanje nastao je s idejom da se sve informacije koje su potrebne prilikom odabira obrazovnih programa, traženja posla, boljeg planiranja poslovne budućnosti, postavljanja i ostvarivanja ciljeva u karijeri, postave na jedno mjesto i učine lako dostupnima. Portal e-Usmjeravanje nudi brojne informacije i savjete koji korisnicima mogu pomoći u razvoju karijere i donošenju poslovnih odluka. Portal je namijenjen svim ciljnim skupinama, bilo da se radi o učenicima, studentima, osobama koje su trenutačno nezaposlene ili onima koje imaju posao, ali bi željele promjenu u karijeri. Portal prati tzv. Kompas karijere, alat koji omogućuje pretraživanje prema spomenutim ciljnim skupinama. Za svaku skupinu su izdvojene informacije koje su za nju najrelevantnije.
 

Od mjere do karijere

Novi paket mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“ stupio je na snagu u četvrtak, 2. ožujka 2017. godine. Paket sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu. Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da se neke od mjera koriste kombinirano, uvećanje iznosa financijskih potpora i novčanih pomoći te naglasak na mjere obrazovanja i usavršavanja.
 

EURES portal

EURES je mreža javnih zavoda za zapošljavanje država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, koju koordinira Europska komisija. EURES mreža je pokrenuta 1993. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Hrvatski zavod za zapošljavanje postao je dio Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES), a time je hrvatskim građanima postala dostupna usluga posredovanja pri zapošljavanju u drugim članicama Europske unije. Informacije o EURES-u u Hrvatskoj potražite u kategoriji EURES kontakti u Hrvatskoj. Više informacija o mogućnostima života i rada na području Europskog gospodarskog prostora i Švicarske možete pronaći na EURES portalu, središnjem izvoru informacija o radnoj pokretljivosti.
 

Garancija za mlade

Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Brza aktivacija na tržištu rada osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja. Brza aktivacija podrazumijeva dobivanje kvalitetne ponude u roku od 4 mjeseca od trenutka napuštanja ili završetka obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost, bez obzira je li osoba prijavljena u zavodu za zapošljavanje ili ne.
Kvalitetna ponuda odnosi se na:
  • ponudu za posao ili
  • ponudu naukovanja, odnosno vježbeništva i pripravništva ili
  • nastavak obrazovanja,
s naglaskom na prilagodbu individualnim mogućnostima i potrebama pojedine mlade osobe.
Sama Garancija za mlade tako ne garantira zapošljavanje, već predstavlja strukturnu reformu koja će omogućiti brzu aktivaciju mladih tražitelja posla u najkraćem mogućem roku.