Zapošljavanje

Tko je nezaposlena osoba?
Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad. Evidenciju nezaposlenih osoba Zavod vodi na osnovi prijave nezaposlenih osoba u evidenciju sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17).
Tko su ostali tražitelji zaposlenja?
Ostali tražitelji zaposlenja su osobe koje trenutno rade i žele promijeniti posao, redovni studenti ili učenici koji žele koristiti usluge Zavoda. Ostali tražitelji zaposlenja mogu koristiti usluge posredovanja, savjetovanja i profesionalnog informiranja, ali ne mogu koristiti prava iz statusa nezaposlenosti.
Gdje mogu dobiti više informacija i savjeta o mogućnostima obrazovanja i/ili zapošljavanja?
Više informacija i savjeta o mogućnostima obrazovanja i/ili zapošljavanja možete pronaći u CISOK centrima. Pronađite vaš najbliži CISOK centar!

Informacije možete dobiti i u Centrima za profesionalno informiranje i savjetovanje (CIPS) koji se nalaze u prostorima područnih ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Rad u Centrima organiziran je prema načelu samoposluživanja te je u njima moguće:
 • informirati se o mogućnostima obrazovanja, stipendiranja, zapošljavanja i dr.
 • ispuniti upitnik samoprocjene za profesionalno usmjeravanje "Moj izbor"
 • pregledavati slobodna radna mjesta
 • dobiti stručnu pomoć u izradi molbe i životopisa
 • dobiti informacije o aktualnim zbivanjima u gospodarstvu regije i pravnoj regulativi vezano uz obrazovanje i zapošljavanje
 • dobiti pisane informativne materijale o uslugama Zavoda i dr.
Gdje mogu naći informacije o mogućnostima rada i školovanja u inozemstvu?
Načelo Europske unije o slobodnom kretanju radnika podrazumijeva mogućnost zapošljavanja bez obveze ishođenja radne dozvole u bilo kojoj zemlji Europske unije, kao i Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj.
 
Iako samo oko 2,8% građana Europske unije živi i radi u državi članici različitoj od njihove zemlje podrijetla, prednosti rada u inozemstvu su višestrane: razvijanje profesionalnih i osobnih vještina, širenje kulturnih horizonta, mogućnost učenja stranog jezika.
 
Na EURES portalu uz pomoć alata za pretraživanje, kao i mreže od preko 850 EURES savjetnika spremnih pomoći, mogu se pronaći relevantne informacije o mobilnosti radnika, informacije koje se odnose na radna mjesta u 32 europske države, registrirati besplatni korisnički račun te kreirati vlastiti životopis koji će biti vidljiv svim EURES registriranim poslodavcima i EURES savjetnicima koji pomažu poslodavcima pronaći prave kandidate. Dio portala posvećen uvjetima rada i života pomoć je za dobro upoznavanje s trenutnim stanjem u regiji potencijalnog zapošljavanja, a dostupne su i informacije o mogućnostima obrazovanja u inozemstvu.
 
Za sva dodatna pitanja sve zainteresirane osobe mogu se obratiti EURES savjetniku koji je najbliži prema njihovom mjestu prebivališta, a kontakti savjetnika mogu se pronaći na EURES portalu.
Što je profesionalno usmjeravanje i čemu ono služi?
Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje je jedan od alata politike zapošljavanja koji služi usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada. Proces profesionalnog usmjeravanja obuhvaća procjenu sposobnosti, vještina i znanja radi zapošljavanja, obrazovanja ili upućivanja na profesionalnu rehabilitaciju, te unapređenje znanja i vještina upravljanja karijerom i aktivnog traženja posla kroz grupna i individualna savjetovanja.

Osnovne aktivnosti profesionalnog usmjeravanja su:
 • profesionalno informiranje – podrazumijeva traženje i prikupljanje informacija važnih za donošenje odluke o odabiru zvanja, zanimanja i područja rada kao i za planiranje daljnjeg profesionalnog razvoja. Informiranje se može provoditi pismeno i usmeno ili kao samo-informiranje. Provodi se individualno i grupno
 • profesionalno savjetovanje – pomaže osvijestiti vlastite mogućnosti te donijeti odluke o najprimjerenijem izboru obrazovanja, zapošljavanja ili profesionalne rehabilitacije. Savjetovanje može biti individualno i grupno, a po potrebi u svrhu procjene radne sposobnosti može uključivati psihologijsko testiranje i liječnički pregled specijalista medicine rada
Što su metode i tehnike aktivnog traženja posla?
Upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla podrazumijeva usvajanje vještina upravljanja aktivnostima traženja posla, njihovog planiranja, samo-informiranja i informiranja kao i kontinuirano praćenje natječaja za posao te unapređivanje vještina upravljanja karijerom.

Prilikom traženja posla poželjno je razmisliti o svojim znanjima i vještinama te uskladiti vlastita očekivanja i planove s potrebama tržišta rada. Osvijestite koja znanja, vještine i sposobnosti posjedujete, identificirajte područja i znanja koja je potrebno unaprijediti kako biste lakše našli posao (informatičke vještine, strani jezici, nove tehnologije u pojedinim zanimanjima i slično). Ukoliko Vam je potrebna pomoć u procjeni vlastitih znanja i vještina ili u kreiranju plana traženja posla, možete se obratiti savjetnicima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
Što je profesionalna rehabilitacija?
Profesionalna rehabilitacija sastoji se od niza postupaka namijenjenih nezaposlenim osobama s invaliditetom kojima se osigurava stjecanje znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje. U provedbi aktivnosti profesionalne rehabilitacije naglasak se stavlja na individualizirani pristup nezaposlenoj osobi.

U svim područnim uredima Zavoda rade savjetnici za posredovanje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji su posebno educirani u ovom području. U suradnji sa savjetnicima za profesionalno usmjeravanje obavlja se procjena radne sposobnosti nezaposlene osobe s invaliditetom. Nezaposlenim osobama s invaliditetom omogućeno je i sudjelovanje u različitim oblicima grupnog savjetovanja prilagođenima s obzirom na vrstu invalidnosti. Svrha ovih aktivnosti je poticanje aktivnog pristupa traženju posla te ostvarivanje socijalne i psihološke potpore.

Postupci profesionalne rehabilitacije uključuju:
 • utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
 • radno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju
 • programe održavanja i usavršavanja radno-socijalnih vještina i sposobnosti tijekom zapošljavanja
 • programe unapređivanja radno-socijalne uključenosti u zajednicu
Što je Europass?
Europass je portfelj namijenjen europskim građanima. Sastoji se od pet dokumenata koji omogućuju građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način na području Europske unije.

Format europskog životopisa omogućuje poslodavcu prepoznavanje vještina i znanja kandidata za posao stečenih radnim iskustvom i obrazovanjem u različitim zemljama.

Europass životopis vam omogućuje da logičnim redoslijedom predstavite svoje kvalifikacije, vještine i kompetencije poslodavcima (osobni podaci, opis radnog iskustva, opis naobrazbe i osposobljavanja te detaljan popis vještina i kompetencija stečenih tijekom osposobljavanja, rada i svakodnevnog života).

Opširnije informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Nacionalnog Europass centra Hrvatska (NEC Hrvatska) koji je sastavni dio Agencije za mobilnost i programe Europske unije na domeni www.europass.hr. Primjere Europass dokumenata možete pronaći na službenim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.