Završen 11. Tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u Slavonski Brod

11. Tjedan cjeloživotnog učenja i ove je godine obilježen u CISOK-u Slavonski Brod kroz brojne aktivnosti.

U ponedjeljak 2. listopada održan je okrugli stol koji se bavio  temom profesionalne zrelosti učenika osmih razreda, njezinim utjecajem na odabir srednje škole te ulogom škole i HZZ-a u profesionalnom usmjeravanju učenika. Okrugli stol se temeljio na saznanjima koja su prikupljena kroz višegodišnje djelovanje Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, četverogodišnji aktivni rad CISOK-a s učenicima kroz radionice i rezultatima ankete o profesionalnoj zrelosti učenika osmih razreda provedene u osnovnim školama s područja Slavonskog Broda.

U utorak 3. listopada održana je radionica socijalnih vještina pod nazivom  "Kako se zauzeti za sebe i uspješno upravljati stresom“ Sukladno europskom referentnom okviru jedna od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje je društvena kompetencija koja ujedno obuhvaća i međuljudske kompetencije u koje ubrajamo i socijalne vještine. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), socijalne vještine predstavljaju sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspješno nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih predstavlja život svakoga dana. Socijalne vještine ponekada su ključni element potrage za poslom te kasnije i napredovanja u poslu jer oba ova procesa podrazumijevaju interakciju s ljudima i susretanje sa situacijama kao što su: donošenje odluka, rješavanje problema, nošenje sa stresom i emocijama te rješavanje konflikata. Ova radionica bila je namijenjena NEET skupini korisnika i studentima kako bi im pomogla u procesu pronalaska zaposlenja i snalaženju na tržištu rada. 

U srijedu 4. listopada održana su dva predavanja namijenjena zaposlenicima škola; “Prezentacijske vještine” i “Poslovna komunikacija,bonton i etika u školi”.
Sukladno europskom referentnom okviru jedna od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje je društvena kompetencija komunikacije na materinskom jeziku. Poslovna komunikacija jest komunikacija koja se rabi za promicanje proizvoda, usluga ili organizacija. Obilježava ju prijenos informacija unutar poslovnog svijeta i korištenje u pravne i slične svrhe. Vješta poslovna komunikacija znači poslovni uspjeh, a osobito je bitna u poslovima upravljanja, prodaje, odnosa s klijentima, suradnji s korisnicima te u svakodnevnom timskom radu. S druge strane, komunikacija s grupama ljudi i vještine prezentiranja jedan su od najosnovnijih elemenata poslovnog uspjeha. Dobra prezentacija ideje učiniti će tu ideju poželjnom. Loša prezentacija ideje može zauvijek zaustaviti njenu realizaciju.  Osim toga strah od javnog nastupa se nalazi na drugom mjestu popisa najvećih ljudskih strahova pa uvježbanost i spremnost za javni nastup često mogu biti način rješavanja ovog straha. Zaposlenici škola kontinuirano komuniciraju s roditeljima i brojnim javnim službama ili su u prilici prezentirati nešto (roditeljski sastanci, sjednice, stručni skupovi) te je iz tog razloga njihova spremnost za javni nastup važna. Svrha predavanja je bila omogućiti sudionicima upoznavanje s osnovama poslovne komunikacije, preporukama kako ostvariti uspješnu komunikaciju pisanim putem te što sve čini dobru prezentaciju dobrom.

U petak 6. listopada održana je radionica za učenike Srednje medicinske škole iz Slavonskog broda "Uspješno rješavanje sukoba i donošenje odluka" . Sukladno europskom referentnom okviru jedna od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje je i međuljudska i građanska kompetencija. Međuljudske vještine su nužne za učinkovitu interakciju između dvoje ili više ljudi i primjenjuju se u javnoj i privatnoj domeni. Jedna od navedenih vještina je i vještina donošenja odluka. Radionica donošenja odluka osmišljena je za učenike srednjih škola i njezini ciljevi su bili osvijestiti dosadašnje načine donošenja odluka kod učenika, prepoznati prepreke u donošenju odluka te naučiti korake vještine donošenja odluka.