"Znanstveni kafić"

 Udruga bivših studenata, Alumni FESB, organizira novi „Znanstveni kafić“ u sklopu kojeg će u kavani Luxor u utorak, 24. ožujka, s početkom u 18.30 sati  prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, predstaviti Projekt postakademskog zapošljavanja studenata i stjecanja upravljačkih sposobnosti. Više pročitajte na dolje navedenom linku...

 http://www.unist.hr/novosti/najave-i-doga%C4%91anja/rektor-na-znanstvenom-kafic%CC%81u-predstavlja-projekt-samozapos%CC%8Cljavanja-studenata-18335