Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

ELGPN – Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja

Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (engl. ELGPN) utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednačavanja politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u području zapošljavanja i obrazovanja u zemljama članicama Europske Unije i zemljama kandidatkinjama.

Prema Rezolucijama o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju (Vijeće Europe, 2004., 2008.) cjeloživotno profesionalno usmjeravanje definirano je kao „skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitom profesionalnom karijerom“.

Djelovanje ELGPN-a usmjereno je upravo na oblikovanje politika, predlaganje odgovarajućih struktura i mehanizama potpore u provedbi prioriteta identificiranih u navedenim Rezolucijama i promicanje suradnje između zemalja članica Mreže. ELGPN mreža bavi se cjeloživotnim profesionalnim usmjeravanjem u nekoliko područja (obrazovanje, strukovno obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, zapošljavanje i socijalno uključivanje) čiji je razvoj značajan za primjenu ciljeva strategije Europa 2020.

ELGPN mrežu čini 31 zemlja članica, a poslove koordinacije rada Mreže obavlja Sveučilište Jyväskylä iz Finske – Finski institut za istraživanja u obrazovanju. Republika Hrvatska članica je ELGPN mreže od 2011. godine. Rad ELGPN-a financiran je kroz Program za cjeloživotno učenje 2007.–2013.

U razdoblju od 2011. do 2016. godine kroz rad Mreže je izrađeno nekoliko publikacija (pojmovnik, priručnici, smjernice, pregledni članci) koje pojašnjavaju stručne termine u području razvoja politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, koncepte vještina upravljanja karijerom, fleksigurnosti i nezaposlenosti mladih te na taj način donositeljima politika i drugim zainteresiranima mogu pomoći procijeniti postojeće odredbe cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja vlastite zemlje ili regije, identificirati probleme koji zahtijevaju pozornost te učiti iz primjera dobrih praksi drugih europskih zemalja:

Više o Europskoj mreži politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja možete doznati na ELGPN mrežnim stranicama.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje

"*" indicates required fields

Molimo Vas pošaljite nam poruku kako bi mogli ispraviti sadržaj

Hidden