NOSITELJ/PRUŽATELJ KATEGORIJE OSTALE INFORMACIJE
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Učenici obrtničkih zanimanja Objava natječaja početkom školske godine na mrežnim stranicama Ministarstva www.mingo.hr  i područnih obrtničkih komora
Informacije na tel.: 01/6106-111
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Učenici koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera Objava natječaja početkom školske godine na web stranici Ministarstva www.mppi.hr te na oglasnim pločama i web stranicama pomorskih škola u RH
Informacije na tel.: 01/6169-028
Ministarstvo turizma Učenici koji se obrazuju za ugostiteljsko-turistička zanimanja i zanimanja vezana uz razvoj posebnih oblika turizma Objava natječaja početkom školske godine na web stranici Ministarstva www.mint.hr
Informacije na tel.: 01/6169-111
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata
Objava natječaja početkom godine na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja www.branitelji.gov.hr
Zaklada Adris Učenici srednje škole, hrvatski državljani, ne stariji od 19 godina, s minimalnim prosjekom ocjena 4,5 (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole) Objava natječaja jednom ili do najviše dva puta godišnje (travanj/svibanj) u dnevnim novinama i na službenim internetskim stranicama Zaklade www.adris.hr
Informacije na tel.: 01/3713-740 i 01/3713-722