Studentski domovi

Studenti se mogu prijaviti na natječaj za smještaj u studentskom domu tijekom svojeg studiranja prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Prijava se podnosi u Studentski centar koji je zadužen prema mjestu studiranja studenta.

Više informacija kao i postupak prijave možete pronaći na internetskim stranicama studentskih centara u Rapublici Hrvatskoj: