Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja ove internetske stranice

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa usluga, te materijala s internetskih stranica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici internet stranica.

Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Svako korištenje stranice cisok.hr uvjetovano je poštovanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni.

Samim pristupom i pregledavanjem internetskih stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Ova je internetska stranica razvijena isključivo u svrhu informiranja o Zavodu i uslugama Zavoda. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera.

Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim osobama bez prethodnog pisanog dopuštenja Zavoda.

Prava intelektualnog vlasništva

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom Zavoda i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju Zavodu ili su ustupljena Zavodu, a u vlasništvu su trećih osoba. Zavod također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.

Fotografije, slike, tekstovi, naslovi, te svi drugi dokumenti na ovoj stranici podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo Zavoda ili treće osobe koja temeljem valjanog pravnog posla Zavoda jamči ograničeno korištenje sadržaja.

Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja Zavoda, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge stranice Zavoda, pojedinačnih elemenata stranice Zavoda, dizajna logotipa Zavoda bez izričitog pisanog odobrenja Zavoda.

Autorska prava

Ime Zavoda, logo kao i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Zavoda smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva

Podaci o Zavodu i uslugama Zavoda

Ove stranice na općenit način predstavljaju Zavod i usluge Zavoda dostupne u Republici Hrvatskoj. Informacije koje Zavod objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, Zavod ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim stranicama.

Zavod zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene Zavod, njeni članovi mreže ili njeni radnici ne snose odgovornost.

Zavod ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete Zavod smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, Zavod neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim stranicama.

Mreža Zavoda stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz dostupnost predstavljenih usluga, te najnovije promjene na uslugama.

U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.

Javni podaci

Javni podaci koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje usluga prilagođenih Vašem ukusu.

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.

Linkovi

Zavod čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao kvalitetan sadržaj u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, budući da se stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, Zavod nema nadzor nad stranicama koje koriste link Zavoda i ni u kojem slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj stranici je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih. Korisnik ima pristup ovoj stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.

Zavod ne jamči da će ove stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njima objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima Zavod, njegovi područni uredi ili članovi naše mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ove stranice ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj ove stranice nije ugovorno vezan.

Podaci o uslugama, statistički podaci, analitički podaci odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Moguće su pogreške ili propusti.

Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu stranicu. Do zakonom predviđenih ograničenja, Zavod neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama, ili ičega što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Primjenjivo pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih stranica ili u svezi s njima.

Zavod ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Ažuriranje općih uvjeta

Zavod zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Zadnja izmjena: 1. prosinac 2020.