Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Edukacije u okviru RAISE Youth projekta – Šibensko-kninska županija

11. ožujka 2021.

|

Šibenik, Svi centri

U sklopu projekta RAISE Youth – Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepeneurship for Youth čiji je nositelj GTF – Inicijativa za održivi rast, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” organizirat će u ožujku i travnju niz seminara na teme vezane za turizam (primarno u ruralnim područjima) i digitalno društvo.

Seminari će se održavati on-line, a ciljna skupina su nezaposleni mladi od 20 do 29 godina.

Moduli iz područja turizma:

  1. Uloga tradicije u oblikovanju ponude
  2. Pravni okvir za registraciju i rad u ruralnom turizmu
  3. Marketing, brendiranje i komunikacija
  4. Gastronomija, kuharstvo i posluživanje
  5. Kreiranje vlastitog turističkog proizvoda
  6. Sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu

Moduli iz područja stjecanja digitalnih vještina:

  1. Kreiranje digitalnih sadržaja
  2. Digitalni marketing

Raspored predavanja za Šibensko-kninsku županiju:

U tijeku su prijave na navedene seminare. Osobe se mogu prijaviti preko svog Google računa putem prijavnog obrasca ovdje.

Stručni tim CISOK-a Šibenik