Na sastanku Europskog vijeća održanom 17. lipnja 2010. u Bruxellesu, europski su čelnici usvojili strategiju Europa 2020, novu desetogodišnju strategiju usmjerenu na zapošljavanje i rast te promicanje i provedbu strukturalnih reformi.

Glavni prioriteti za provođenje smjernica Strategija Europa 2020 su:

  • Pametan rast – razvoj gospodarstva koji se temelji na znanju i inovaciji
  • Održivi rast – promicanje učinkovitijeg i konkurentnijeg gospodarstva s ciljem poboljšanja poslovnog okružja
  • Inkluzivni rast – promicanje zapošljavanja visoke razine s ciljem osiguranja socijalne i prostorne kohezije

Glavni ciljevi za provođenje smjernica Strategija Europa 2020:

  1. Podići stopu zaposlenosti stanovništva u dobi između 20 i 64 godina sa sadašnjih 69% na najmanje 75%
  2. Postići cilj ulaganja 3% bruto domaćeg proizvoda (BDP) u istraživanje i razvoj, osobito poboljšanjem uvjeta ulaganja u istraživanje i razvoj od strane privatnog sektora te razviti novi pokazatelj za praćenje inovacija
  3. Smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova za barem 20% u usporedbi s razinama iz 1990. godine ili za 30%, ako uvjeti dopuste, povećati udio obnovljive energije u našoj krajnjoj potrošnji energije na 20% te ostvariti porast od 20% u učinkovitosti energije
  4. Smanjiti udio osoba koje rano napuštaju školovanje na 10% sa sadašnjih 15%, te povećati udio stanovništva u dobi između 30 i 34 godine koji su visokog obrazovanja s 31% na najmanje 40%
  5. Smanjiti broj Europljana koji žive ispod praga siromaštva za 25% (potrebno je smanjiti broj osoba ugroženih siromaštvom za 20 milijuna).

Navedeni su ciljevi međusobno povezani. Primjerice, povećanje razine obrazovanja povećava zapošljivost, dok napredak u povećanju stope zapošljavanja pomaže smanjenju siromaštva. Jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj, kao i inovacije, u svim sektorima gospodarstva, zajedno s povećanom učinkovitošću korištenja resursa, pridonijet će rastu konkurentnosti i olakšati otvaranje novih radnih mjesta. Ulaganja u čišće tehnologije s niskim udjelom ugljena pomoći će okolišu, pridonijeti borbi protiv klimatskih promjena te stvoriti nove poslovne mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja. Ispunjavanje ovih ciljeva trebalo bi pokrenuti sve nas.

2009. godine je donesena nova strategija pod nazivom EU strategija za mlade – Ulaganje i osnaživanje koja donosi smjernice europske strategije za mlade u nadolazećem desetljeću. Jedno od glavnih obilježja nove strategije je dvostruki pristup rješavanju izazova identificiranih kod mladih. Ta dva pristupa su navedena već u naslovu strategije – ulaganje i osnaživanje. Ulaganjem će se staviti na raspolaganje “veća sredstva za razvoj područja politike koja utječu na mlade u njihovom svakodnevnom životu i doprinose njihovom boljitku”, dok će se osnaživanjem “promicati potencijali mladih za obnovu društva i doprinos vrijednostima i ciljevima Europske unije”, a sve u svrhu stvaranja više mogućnosti za mlade u području obrazovanja i zapošljavanja, smanjenja prepreka za sudjelovanje mladih u društvu te poticanja solidarnosti između mladih i ostatka društva.