Cilj projekta „P.S. Pokreni se!“ je promocija deficitarnih zanimanja i promicanja kulture poduzetništva. Predviđeno trajanje projekta je 27 mjeseci, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda, programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020..

Nositelj projekta je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, a partneri na projektu su Karlovačka županija, Grad Karlovac, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac, Obrtnička komora Karlovačke županije, Ženska grupa Karlovac – Korak, udruga Carpe Diem i  Hrvatski zavod za zapošljavanje – PU Karlovac.

CISOK Karlovac pridružio se prilikom provođenja aktivnosti projekta namijenjenih učenicima završnih razreda osnovnih škola Karlovačke županije i njihovim roditeljima, a dio atmosfere donosimo u sljedećim fotografijama.

 

"P.S. Pokreni se!" s CISOK-om Karlovac