Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Projekt „Javi se, promijeni s(v)e!“ za neaktivne mlade u NEET statusu

23. studenoga 2021.

|

Svi centri

Udruga mladih Novska je potpisala ugovor za projekt: „Javi se, promijeni s(v)e!“ Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu UP.01.2.0.04.0074 u sklopu poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

U iduće dvije godine se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Kutina, Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni trokut“ i Lipičkom razvojnom i turističkom agencijom LIRA d.o.o. želi omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama na području Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije.

Projekt ima u cilju doprinijeti pronalasku, aktivaciji i integraciji na tržište rada 10 neaktivnih NEET osoba oba spola u dobi od 15-29 godina kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju izradu individualnih planova aktivnosti, aktivnosti informiranja o kretanjima na tržištu rada i uključivanje pripadnika ciljane skupine u verificirane programe obrazovanja odraslih.

NEET populacijom u RH se smatraju osobe u dobnoj skupini između 15 i 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Važnost identifikacije i analize NEET stanovništva proizlazi iz različitih strateških, kao nacionalnih, tako i nadnacionalnih (EU) dokumenata.

U pripremnoj fazi Udruga mladih Novska traži 10 osoba u NEET statusu i ovim putem pozivamo sve zainteresirane, koji zadovoljavaju opisane karakteristike da se jave i postanu korisnici projekta.

Odabir ciljane skupine će se vršiti tako da se prvenstvo daje osobama koje su najudaljenije od tržišta rada prema definiciji Uputa za prijavitelje poziva.

Za više informacija o projektu i temi se možete javiti putem sljedećih kontakata:

e-mail: javisepromijenisve@gmail.com

kontakt broj telefona: 099/8529519

Facebook stranica: https://www.facebook.com/Javi-se-promijeni-sve-100535452363746/?ref=page_internal

Poveznica za samostalnu prijavu na sudjelovanje: Otvorena prijava za mlade od 15 do 29 godina