Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Tko je NEET skupina?

22. ožujka 2024.

|

Slavonski Brod

NEET populacijom u RH smatraju se osobe u dobnoj skupini između 15 i 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. 

Važnost identifikacije i analize NEET osoba proizlazi iz različitih strateških, kako nacionalnih, tako i nadnacionalnih (EU) dokumenata koji uključuju brojne strategije koje mogu pomoći osobama u NEET statusu da se uspješno zaposle, uključe u edukaciju te započnu ili nastave razvoj brojnih kompetencija koje će povećati njihovu individualnu konkurentnost na tržištu. 

Pripadnost NEET statusu povezana je s rizikom od socijalne izoliranosti, siromaštva i među mladim nezaposlenim osobama često prevladava osjećaj beznađa, zbunjenosti i manjka perspektive. Istraživanja pokazuju kako se NEET populacija oko pet puta više žali na zdravstvene probleme negoli njihovi vršnjaci te kako duže zadržavanje u NEET statusu negativno utječe na psihološko zdravlje i socijalizaciju pojedinca.

Kao posljedica svega navedenog, mlade osobe koje su u NEET statusu mogu biti suočene s pravom egzistencijalnom krizom. Popratni problemi koji se mogu javiti su i različite psihičke teškoće kao posljedica osjećaja naučene bespomoćnosti, i zbog toga je potrebno da se sustav orijentira na osvještavanje vlastitih potencijala i snaga kako bi se život mladih osoba ponovno vratio u kontrolu te kako bi osobe u ovom statusu što prije ušli u sustav obrazovanja ili na tržište rada.

Zbog svega navedenog, a u cilju dosezanja i aktivacije NEET osoba Hrvatski zavod za zapošljavanje pripremio je niz aktivnosti čija je svrha potaknuti socijalno uključivanje navedene skupine korisnika te njihovo informiranje i savjetovanje o razvoju karijere čime se doprinosi unapređenju zapošljivosti, olakšanom ulasku na tržište rada i sprječavanju dugotrajne nezaposlenosti ove ciljne skupine.