Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Profesionalno informiranje učenika

7. travnja 2023.

|

Koprivnica, Svi centri

U mjesecu veljači i ožujku stručna savjetnica Centra za informiranje i savjetovanja o karijeri u Koprivnici održala je predavanja profesionalnog informiranja „Srednja za sve!“ za učenike završnih razreda osnovnih škola. Ukupno je informirano 146 učenika, 5 razrednika i 5 stručna suradnika iz 5 osnovnih škola. Učenike smo upoznali sa mogućnostima Centra za informiranje i savjetovanja u karijeri (predavanja, radionice, savjetovanja…) vrstama srednjih škola, načinom upisa, korisnim Internet stranicama (portal E-usmjeravanje, stranica Ministarstva odgoja  i obrazovanja, srednja.hr), priručnicima i brošurama (Kamo nakon osnovne škole-brošura HZZ-a sa opisima programa, zanimanja i svih srednjih škola na području županije). Također, učenike smo upoznali sa tržištem rada, zanimanjima i koja su deficitarna na području naše županije.

Na području županije održana su predavanja profesionalnog informiranja „Biti ili ne biti student?“, „Izbor zanimanja i studiranja“ u 3 srednje škole gdje je ukupno informirano 265 učenika završnih razreda srednjih škola, 11 razrednika i 3 stručna suradnika. Učenici su upoznati sa načinima i kriterijima upisa na visoka učilišta, mogućnostima CISOK-a, korisnim Internet stranicama (E-usmjeravanje, Postani student…), tržištem rada i mogućnostima zapošljavanja.


Predavanje "Srednja za sve"