U CISOK-u Zadar, 14.1.2020., održan je sastanak stručnih suradnika osnovnih škola Zadarske županije i stručnih savjetnica Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje te CISOK-a. Tema sastanka bila je profesionalno usmjeravanje učenika osmih razreda u školskoj godini 2019./2020.. Na sastanku su prezentirani podaci o pruženim uslugama profesionalnog usmjeravanja u prethodnoj školskoj godini te su dogovorene aktivnosti za ovu školsku godinu.

Nastavno na sastanak, u CISOK-u je započelo provođenje radionica za neodlučne učenike 8. razreda. Radionice, kroz koje godišnje prođe više od 500 učenika, omogućavaju učenicima da na jednom mjestu saznaju sve važne informacije o upisima, ispitaju svoje interese te porazgovaraju sa stručnom savjetnicom o svojim željama i planovima.

Termini radionica dogovaraju se sa stručnim suradnicima osnovnih škola. Zainteresirani učenici i roditelji mogu se obratiti stručnoj službi svoje škole ili direktno na kontakte CISOK-a.