Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Radionice za aktivaciju žena na tržištu rada

30. lipnja 2022.

|

Svi centri, Vukovar

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, je tijekom lipnja u prostorijama CISOK-a Vukovar i Ispostave Ilok održao Radionice za aktivaciju žena na tržištu rada. Cilj radionice bio je predstaviti mogućnosti, aktivnosti i podršku koju nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenim ženama u svrhu poticanja njihove aktivnosti na tržištu rada. Sudionice su upoznate s načinima pretraživanja aktivnih natječaja putem portala Burza rada te sa strukturom i karakteristikama kvalitetno napisanog životopisa i molbe za posao. Osim toga, upoznate su s uvjetima i ugovornim obvezama mjere Potpora za samozapošljavanje te mogućnostima i prednostima pohađanja obrazovnih programa putem sustava vaučera za obrazovanje. Također, sudionice su tijekom radionice informirane o uslugama koje pruža CISOK Vukovar, a tiču se pomoći prilikom pretraživanja natječaja i pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj te pružanja pomoći prilikom odabira programa obrazovanja i podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera za obrazovanje.