Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Seminari za mlade na teme turizma i digitalnog društva

19. ožujka 2021.

|

Dubrovnik, Svi centri

U sklopu projekta RAISE Youth - Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepeneurship for Youth čiji je nositelj GTF - Inicijativa za održivi rast, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo" organizirat će u ožujku i travnju niz seminara na teme vezane za turizam (primarno u ruralnim područjima) i digitalno društvo.

Seminari će se održavati on-line, a ciljna skupina su nezaposleni mladi od 20 do 29 godina.

Bit će organizirano šest modula iz područja turizma (Uloga tradicije u oblikovanju ponude; Pravni okvir za registraciju i rad u ruralnom turizmu; Marketing, brendiranje i komunikacija; Gastronomija, kuharstvo i posluživanje; Kreiranje vlastitog turističkog proizvoda; Sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu) te dva modula iz stjecanja digitalnih vještina (Kreiranje digitalnih sadržaja i Digitalni marketing).

Mlade osobe iz ciljane skupine mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca na linku https://forms.gle/xTSrDWFbUdyQEpsA8

Raspored za Dubrovnik:

 23.3.24.3.25.3.26.3.
10-12hM3: Pravni okviri za registraciju i rad te posebni oblici turizma (Pešutić)M5: Gastronomija (kuharstvo i posluživanje) (Pavić)M2: Kreiranje turističkog proizvoda (Baćac)M4: Marketing, brendiranje i komunikacija (Radoš)
13-15hM1: Tradicija u oblikovanju ponude (Baćac)M6: Sigurnost i kvaliteta (Katica)M1.D: Kreiranje digitalnih sadržaja (Kolarić)M2.D: Digitalni marketing (agro)turizmu i poduzetništvu (Kolarić)

Stručni tim CISOK-a Dubrovnik