U sklopu projekta RAISE Youth – Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepeneurship for Youth čiji je nositelj GTF – Inicijativa za održivi rast, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” organizirat će u ožujku i travnju niz seminara na teme vezane za turizam (primarno u ruralnim područjima) i digitalno društvo.

Seminari će se održavati on-line, a ciljna skupina su nezaposleni mladi od 20 do 29 godina.

Bit će organizirano šest modula iz područja turizma (Uloga tradicije u oblikovanju ponude; Pravni okvir za registraciju i rad u ruralnom turizmu; Marketing, brendiranje i komunikacija; Gastronomija, kuharstvo i posluživanje; Kreiranje vlastitog turističkog proizvoda; Sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu) te dva modula iz stjecanja digitalnih vještina (Kreiranje digitalnih sadržaja i Digitalni marketing).

Mlade osobe iz ciljane skupine mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca na linku https://forms.gle/xTSrDWFbUdyQEpsA8

Raspored za Dubrovnik:

23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
10-12h M3: Pravni okviri za registraciju i rad te posebni oblici turizma (Pešutić) M5: Gastronomija (kuharstvo i posluživanje) (Pavić) M2: Kreiranje turističkog proizvoda (Baćac) M4: Marketing, brendiranje i komunikacija (Radoš)
13-15h M1: Tradicija u oblikovanju ponude (Baćac) M6: Sigurnost i kvaliteta (Katica) M1.D: Kreiranje digitalnih sadržaja (Kolarić) M2.D: Digitalni marketing (agro)turizmu i poduzetništvu (Kolarić)

 

Stručni tim CISOK-a Dubrovnik