Novi paket mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“ stupio je na snagu u četvrtak, 2. ožujka 2017. godine.

Na 73. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 28. prosinca 2017. godine, prihvaćene su Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine.

Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. prosinca 2017. prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini.

Paket sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja:

Najveće novosti koje su uvedene odnose se na:

Glavni ciljevi novog paketa mjera su zapošljavanje, podizanje razine zapošljivosti te uvažavanje specifičnih potreba osoba u nepovoljnom položaju.Zadovoljavate li uvjete za korištenje neke od mjera možete provjeriti na: Navigatoru mjera

Sve informacije o novom paketu mjera potražite na www.mjere.hr.

Prezentaciju “Od mjere do karijere” možete pogledati na linku: Prezentacija “Od mjere do karijere”